Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Zasady bezpieczeństwa w autobusach komunikacji miejskiej

01-09-2020

Szanowni Pasażerowie komunikacji miejskiej,

nadal obowiązuje stan epidemii, dlatego przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m od innych pasażerów w autobusach transportu publicznego. Kierujący pojazdem może nie wpuścić do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa. W trosce o Państwa bezpieczeństwo autobusy są ozonowane i dezynfekowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

                                                               Twarz w maseczce

 

W związku z obowiązującymi limitami miejsc w pojazdach transportu publicznego, który aktualnie wynosi 50% wszystkich miejsc (siedzących i stojących) przy czym połowa miejsc siedzących powinna pozostać wolna, na drzwiach każdego autobusu komunikacji miejskiej umieszczone są informacje o dopuszczalnej ilości  pasażerów, którzy jednorazowo mogą skorzystać z przejazdu. Prosimy o stosowanie się do tych wytycznych.

Nadal obowiązują strefy wydzielone w pojazdach, co wiąże się z czasowym zawieszeniem sprzedaży biletów przez kierowców.

Bilety komunikacji miejskiej można zakupić w następujący sposób:

  • karta miejska (bilet jednorazowy oraz okresowy) - doładowanie on-line na ebilet.zgk.cieszyn.pl, na Dworcu Cieszyn (kasa i biletomaty) oraz punkty doładowań,
  • karta płatnicza/telefon z funkcją NFC (bilet jednorazowy) - żółty kasownik w autobusie,
  • aplikacja moBilet (bilet jednorazowy, okresowy).

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe