Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Zmiany zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz cen biletów w cieszyńskiej komunikacji miejskiej

26-06-2019

INFORMACJA !!!

w sprawie zmiany zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz cen biletów w cieszyńskiej komunikacji miejskiej

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.429.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia cen za przewóz osób i bagażu oraz uprawnień do korzystania z ulg w przewozach w cieszyńskiej komunikacji miejskiej, wprowadzone zostały następujące zmiany:

 

  • osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów nie posiadające karty miejskiej mogą korzystać z przejazdów na podstawie dokumentów uprawniających do ulg,
  • dla osób, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia i pobierają świadczenie pielęgnacyjne ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną wprowadzona została ulga 50% w strefie Cieszyn – Cieszyn,
  • o 30 groszy potaniały jednorazowe bilety ulgowe u kierowcy,
  • dystrybucja jednorazowych biletów papierowych zakończy się 30 czerwca 2019 roku, natomiast przejazdy na ich podstawie można odbywać do 31 grudnia 2019 roku,
  • od 1 lipca 2019 roku bilety okresowe są dostępne tylko na karcie miejskiej i aplikacji w telefonie komórkowym.

 

Zapraszamy wszystkich klientów do wyrabiania i korzystania z imiennej karty miejskiej. Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej: ebilet.zgk.cieszyn.pl lub osobiście w kasie Dworca Cieszyn w godzinach od 9:00 do 17:00.  Pasażer posiadający kartę miejską wraz z zapisanym na niej uprawnieniem do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów nie musi posiadać przy sobie dokumentów uprawniających do ulg. 

Zapraszamy również do pobrania i korzystania z aplikacji MyBus oraz odwiedzenia strony rozklad.zgk.cieszyn.pl. Aplikacja oraz strona internetowa pozwala na sprawdzenie rozkładu jazdy oraz śledzenie autobusu. Można sprawdzić gdzie w danej chwili znajduje się autobus którym zamierzamy jechać oraz uzyskać informację za ile minut będzie na danym przystanku.

 

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO KORZYSTANIA Z INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

 

Operator cieszyńskiej komunikacji miejskiej: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe