Logo ZGK
 
Dział transportu
Dział Komunikacji Miejskiej

Niewykorzystane bilety okresowe

Szanowni Pasażerowie komunikacji miejskiej,

 

wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom dotyczącym niewykorzystanych biletów okresowych z uwagi na epidemię koronawirusa macie możliwość zmiany okresu obowiązywania tych biletów w części niewykorzystanej. 

Możliwość ta będzie dotyczyła biletów okresowych:

⇒ zakupionych przed dniem 14 marca 2020 r.

⇒ niekorzystanych po 11 marca 2020 r.:

   – nie krócej niż 3 dni kalendarzowe w sposób nieprzerwany, to jest w ciągu jednego okresu.

 

Zmiany czasu ważności biletu okresowego można dokonać tylko raz na dwa sposoby:

– osobiście w kasie Dworca Cieszyn – wówczas nie ma konieczności składania pisemnego wniosku, o którym poniżej,

– składając wniosek pocztą elektroniczną na adres: okresowy@zgk.cieszyn.pl.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.182.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 w sprawie określenia dodatkowych zasad korzystania z przejazdów komunikacją miejską oraz Wniosek o zmianę czasu ważności biletu okresowego do pobrania poniżej:  

Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.182.2020 z dnia 20.04.2020 w sprawie określenia dodatkowych zasad korzystania z przejazdów komunikacją miejską

Wniosek o zmianę czasu ważności biletu okresowego (.doc)

Wniosek o zmianę czasu ważności biletu okresowego (.pdf)

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe