Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Operator - kierowca - kanalarz

Dział Gospodarki Ściekami – Oczyszczalnia ścieków

Stanowisko: operator - kierowca - kanalrz

       Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • system nagród kwartalnych i rocznych,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • pracę w zgranym zespole pracowników.
 1. Wymagania podstawowe:
 • wykształcenie min. zawodowe,
 • ważne prawo jazdy kat B i C,
 • aktualne badania i kurs na przewóz rzeczy,
 • opanowanie i odporność na stres,
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m,
 • niekaralność,
 • punktualność, uprzejmość i odpowiedzialność.

        2. Zakres obowiązków:

 • Obsługa samochodu do czyszczenia kanalizacji lub dostawczego,
 • Obsługa samochodu asenizacyjnego,
 • Pomoc przy obsłudze samochodu asenizacyjnego,
 • Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej poprzez udrażnianie zatkanych odcinków kanalizacji,
 • Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych,
 • Czyszczenie zbiorników przepompowni i syfonów na kanalizacji,
 • Wykonywanie drobnych napraw na sieci kanalizacyjnej.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość pobrania druku ze strony internetowej Spółki: zgk.cieszyn.pl lub w siedzibie Spółki),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień określonych w ust. 1,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o nabytej wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach – o ile kandydat posiada.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe