Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych

Transport nieczystości ciekłych i odpadów płynnych.

Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gmin: Cieszyn, Goleszów, Strumień, Zebrzydowice oraz Hażlach. Ponadto świadczymy również usługę z zakresu wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków (kod odpadu 20 03 04).

Wykonanie usługi odbywa się na podstawie pisemnego lub telefonicznego zlecenia.

Zamówienia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
pod numerem telefonu 33 8515 535 lub 33 8 515 444 wew. 105.

Realizacja usługi następuje w terminie ustalonym ze zleceniodawcą, po dostarczeniu zlecenia do naszego Zakładu. W czasie wykonywania usługi na posesji powinien być obecność właściciel nieruchomości lub osoba administrująca obiekt.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe