Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Organy nadzoru

Zgromadzenie Wspólników

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Gmina Cieszyn, którą reprezentuje jako Zgromadzenie Wspólników Burmistrz Miasta Cieszyna.

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Bolesław Knapik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Sadza

Sekretarz Rady Nadzorczej – Grażyna Kuczera

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe