Czcionka:
ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn
Telefon +48 33 479 41 00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Organy nadzoru

Zgromadzenie Wspólników

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Gmina Cieszyn, którą reprezentuje jako Zgromadzenie Wspólników Burmistrz Miasta Cieszyna.

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Bolesław Knapik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Sadza

Sekretarz Rady Nadzorczej – Grażyna Kuczera

 

 

 

Kontakt

tel. +48 33 479 41 00


NIP 548 260 67 54

REGON: 241423780

KRS: 0000347288

Formularz kontaktowy:

Adres korespondencyjny