Logo ZGK
 
Dział Cmentarzy
Dział Cmentarzy

Podstawowe informacje

Siedziba Działu Cmentarzy mieści się w budynku przedpogrzebowym, przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie.

Dział administruje i zarządza czterema cmentarzami komunalnymi w Cieszynie tj.:

     Centralnym przy ul. Katowickiej,                           Mnisztwo przy ul. Hallera,

     Bobrek przy ul. Kościuszki,                                        Pastwiska przy ul. Ładnej;

w siedzibie Działu można uzyskać informacje nt. grobów zlokalizowanych na w/w cmentarzach oraz uiścić opłaty za pochowanie, prolongaty grobów itp.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe