Polityka prywatności i cookies

01styczeń 2024

Preambuła

Chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z serwisu http://www.zgk.cieszyn.pl/.

Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych:

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO),
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z roku 2019, poz. 1781),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 z późn. zm.).

Chronimy Twoje dane także od strony technicznej, stosując sprzęt i zabezpieczenia najlepszej jakości. Poniżej zawarte zapisy mają na celu poinformowanie o danych, które zbieramy, kiedy korzystasz z naszego  serwisu, o sposobie ich wykorzystania, poprawiania oraz usuwania, a także określają zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoim urządzeniu (komputer, laptop, smartfon itd.) za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn,  co stanowi realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 173, art. 174 oraz art. 209 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U z roku 2022, poz. 1648 z późn. zm.).

I. Informacje o Administratorze danych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies charakteryzuje i określa dane, jakie są zbierane od Użytkownika serwisu http://www.zgk.cieszyn.pl/ zwanego dalej Serwisem, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn,
 2. Administratorem danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn,zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000347288, NIP: 548-260-67-54 REGON: 241423780, zwana dalej Administratorem lub Firmą.
 3. Wszelkie kwestie dotyczące Pani/Pana danych osobowych można kierować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1 lub tel. +48 33 4794100;

II. Informacje o zakresie danych zbieranych przez Administratora, o zakresie ich wykorzystania, prawach Użytkownika

 1. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty Użytkownika, adres ip, adres url, informacje o przeglądarce użytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej strony (tzw. referent link, o ile użytkownik przeszedł na stronę poprzez odnośnik) itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz serwisem.
 2. Serwis może korzystać z funkcji „Share” (Prześlij) umożliwia przesyłanie informacji o naszych stronach do serwisów społecznościach (np. Facebook, Twitter itp.) lub na adres e-mail. Działa ona w oparciu o usługę „Add This”. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tej usługi znajdują się na stronie: http://www.addthis.com/privacy.
 3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 5, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 5, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Użytkownik skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

III. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) oraz podobnych technologii – oraz możliwość ich wyłączenia 

Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty Użytkownika, adres ip, adres url, informacje o przeglądarce użytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej strony (tzw. referent link, o ile użytkownik przeszedł na stronę poprzez odnośnik) itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz serwisem.

 1. Serwis wykorzystuje tzw. ciasteczka czyli z ang. cookies. Identyfikują one przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Serwis może wykorzystywać również Anonimowy identyfikator, czyli losowy ciąg znaków używany w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana. 
 2. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. 
 3. Serwisy obce, z których materiały bądź linki do których mogą znajdować się w Serwisie (np. vimeo, youtube), mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zrachowaniom użytkownika. W takim przypadku Serwis zaleca zapoznanie się z Polityką prywatności docelowych serwisów. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie. 
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. 
 5. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. 

a. Co to jest cookies? 
Cookies to z ang. Ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników tj. smartphon, laptop, komputer i wszystkich innych urządzeniach służących do przeglądania internetu. W ciasteczku zapisane są informacje o stronie internetowej, którą odwiedza Użytkownik, okres życia, czyli czas istnienia ciasteczka oraz unikalny numer przeglądarki.  b. Do czego cookies są używane? 
Cookies stosuje się, by dostosować zawartości stron internetowych (np. treści reklam) do preferencji użytkownika oraz by przyśpieszyć działanie i korzystanie stron internetowych. Cookies służą również do zbierania danych statystycznych i behawioralnych użytkowników strony. Danych tych nie wykorzystuje się do identyfikacji tożsamości użytkowników. 

c. Czy cookies zawierają dane osobowe? 
Tak, jednak mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

d. Jakich cookies używa Serwis? 
Stosowane są dwa rodzaje plików: tymczasowe (istnieją do czasu wylogowania się ze strony internetowej) lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pliki stałe (pozostają przez czas określony w parametrach plików cookies ) albo do ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Swoje cookies mają również podmioty trzecie, jak np. Facebook, dane dotyczące polityki prywatności cookies partnerów znaleźć można na ich stronach. 

e. Jak usunąć lub/i zablokować pliki cookies ? 
Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies. Jednak ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie. Ograniczenie stosowania plików cookies, bądź ich zablokowanie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Wszystkie operacje usunięcia lub blokowania usług w przeglądarkach należy wykonać z uwagą, gdyż mogą doprowadzić do usunięcia stron dodanych w zakładkach ulubione, ułatwień dostępu typu: automatyczne logowanie, zapamiętywanie hasła/loginu itp. 

 • Usuwanie i blokowanie plików w Google Chrome: Należy kliknąć Ustawienia, następnie Pokaż ustawienia zaawansowane, a następnie w polu Prywatność klikamy Ustawienia treści. W nowym oknie, które się uruchomi wybieramy opcję Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn. Wciskamy również przycisk Wszystkie pliki cookie i dane witryn i w otwartym oknie klikamy Usuń wszystkie.
 • Przeglądarka Microsoft Internet Explorer: By zablokować pliki cookies wybieramy kolejno opcje: Narzędzia, potem Opcje internetowe, kolejno zakładkę Prywatność, a później Zaawansowane. W nowym oknie zaznaczamy Zastąp automatyczną obsługę plików cookie, a potem wybieramy dwukrotnie opcję zablokuj i potwierdzamy na OK. By usunąć zapisane wcześniej pliki cookies: wybieramy kolejno opcje: Narzędzia, potem Opcje internetowe i przy opcji Historia przeglądania klikamy na Usuń. Następnie zaznaczamy opcje: Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web oraz Pliki cookie i klikamy Usuń.
 • Mozilla Firefox : By zablokować ciasteczka wybieramy Narzędzia, potem Opcje i zakładkę Prywatność. Tam wybieramy opcję Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika oraz niżej odznaczamy opcję Akceptuj ciasteczka. Zatwierdzamy przez OK. By usunąć zapisane cookies: Wybieramy Narzędzia i Wyczyść historię przeglądania. Wybieramy okres do wyczyszczenia: wszystko i zaznaczamy opcję Ciasteczka . Zatwierdzamy przez wciśnięcie OK.
 • W przeglądarce Opera by zablokować ciasteczka – W menu wybieramy opcję Ustawienia, a później Preferencje, tam zaś Zaawansowane i Ciasteczka. Spośród dostępnych opcji wybieramy Nigdy nie akceptuj ciasteczek i klikamy w przycisk OK.By usunąć zebrane już ciasteczka – W menu wybieramy opcję Ustawienia, a później Preferencje, tam zaś Zaawansowane i Ciasteczka. Następnie klikamy opcje Zarządzaj ciasteczkami i w nowo otwartym oknie klikamy w przycisk Usuń dla każdej pozycji.
 • W przeglądarce Safari trzeba wybrać Preferencje, a nastepnie kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
 • W przeglądarkach urządzeń mobilnych: Funkcja obsługi plików typu cookies może być różna na różnych modelach telefonu bądź urządzenia przenośnego. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

f. Co to są Anonimowe Identyfikatory i jaką funkcję pełnią? 

 1. Aby wyświetlać reklamy w usługach, w których pliki cookie mogą nie działać (np. w aplikacjach na urządzenia mobilne), Serwis może użyć anonimowych identyfikatorów. Anonimowy identyfikator to losowy ciąg znaków używany w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana. 
 2. Pełnią one podobne funkcje co pliki cookies. 

g. Jak zarządzać Anonimowymi Identyfikatorami? 
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego. 

IV. Zmiany w Polityce prywatności, kontakt i postanowienia końcowe 

 1. Serwis zastrzega możliwość niewłaściwego działania strony lub niemożliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika, który usunął i/lub wyłączył obsługę plików cookies. 
 2. Komunikacja między komputerem Użytkownika, a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem odpowiedniego, bezpiecznego protokołu. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. 
 3. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie. 
 4. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też inne zastrzeżenia związane z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, proszeni są o kontakt z Administratorem.

LINKI

POLECANE MIEJSCA