Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami

Sieć kanalizacyjna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Cieszyna o łącznej długości 228,46 km (stan na 31.12.2021 r.),
w tym:

sieci ogólnospławne  11,0 km
sieci sanitarne 181,9 km
podłączenia kanalizacyjne 35,4 km

 

W eksploatacji Zakładu pozostaje również 13 przepompowni ścieków.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe