Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym

Zatrudnimy specjalistę w Dziale Finansowo-Ksiegowym

 

Oferujemy:

- umowę o pracę,

- pełne wynagrodzenie – do ostatniego dnia każdego miesiąca,

- system nagród kwartalnych i rocznych,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe, kierunkowe lub technikum/liceum ekonomiczne (dot. znajomości podstaw rachunkowości), 

- doświadczenie na podobnym stanowisku,

- znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości, 

- umiejętność wykorzystania w pracy pakietu MS Office (min. WORD i Excel),

- umiejętność swobodnego poruszania się po systemach FK, 

- mile widziana umiejętność obsługi systemu finansowo-księgowego Mieszczanin,

- otwartość na nowe wyzwania, zadania oraz bardzo dobra organizacja własnej pracy i zaangażowanie, 

- dokładność, sumienność, uczciwość, odpowiedzialność, 

- umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres obowiązków: 

- ewidencja księgowa dokumentów,

- udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz innych zestawień na potrzeby firmy,

- aktywny udział w przygotowywaniu deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,

- uzgadnianie kont analitycznych z kontami księgi głównej,

- weryfikacja zasadności odliczenia podatku VAT,

- kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,

- księgowanie i wyliczenia rezerw, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.,

- ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie,

- nadzorowanie dokonywania płatności w obowiązujących terminach,

- potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.

 

 

Osoby zainteresowane i spełniające nasze warunki prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn 

lub emailem: zgk@zgk.cieszyn.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe