Logo ZGK
 
Gospodarka odpadami
Referat Gospodarki Odpadami

Stacja przeładunkowa

Stacja przeładunkowa Zakładu znajduje się w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 (za oczyszczalnią ścieków).

Na Stacji Przeładunkowej  można oddawać odpady z nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych, które nie zostały ujęte w systemie bezpłatnego przyjmowania odpadów w ramach PSZOK.

Działalność stacji przeładunkowej prowadzona jest na podstawie Decyzji Starosty Cieszyńskiego pozwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.

 

W ramach stacji przeładunkowej Zakład świadczy również następujące usługi:

  • wynajem toalet przenośnych (Spółka posiada 20 toalet przenośnych),
  • wykonujemy usługi porządkowe na nieruchomościach obcych (np. gminnych),
  • usługi transportowe (rzeczy).

Ponadto nasz Zakład zajmuje się prowadzeniem szaletów miejskich przy ulicach: Dojazdowej i Ratuszowej w Cieszynie.

 

 

Ceny usług świadczonych przez Referat Gospodarki Odpadami regulują następujące uchwały Zarządu Spółki.

Cenniki - przyjmowanych odpadów*:

*Powyżasze cenniki dotyczą przyjęcia odpadów z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych (firmy) oraz spoza gminy Cieszyn - tj. odpadów, które nie zostały ujęte w systemie bezpłatnego przyjmowania odpadów w ramach PSZOK.

Cenniki - usług transportowych:

Cenniki - za uługi załadunku odpadów:

Cenniki - zawynajęcie kontenera 8m3, 35m3, worków typu "big-bag":

Cenniki - wydzierżawienia kabin toaletowych:

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe