Czcionka:
ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn
Telefon +48 33 479 41 00
Komunikacja Miejska

Wynajem autobusów

Cennik za przewozy okolicznościowe autobusami miejskimi

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

                                  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. świadczy usługi dodatkowe w zakresie wynajmu autobusów miejskich na terenie miasta Cieszyna oraz gmin ościennych objętych siecią komunikacyjną obsługiwanych przez Spółkę.

 

Ceny wynajmu autobusów:

L.p.

Autobus o ilości miejsc

Okres wynajmu

Cena wynajmu*)

[zł/km]

[zł/godz.]

1

do 45 pasażerów

(Autosan Solina, Mercedes Sprinter)

dni robocze od poniedziałku do piątku

5,00

80

sobota, niedziela i święta

6,00

100

2

od 46 ÷ 76 pasażerów

(Jelcz M101, SOR BN 8,5 Solaris Urbino 9 LE, Solaris Urbino 10)

dni robocze od poniedziałku do piątku

6,00

100

sobota, niedziela i święta

7,00

120

3

od 77 ÷ 105 pasażerów  

(Jelcz M125, Jelcz M121, Solaris Urbino 10,5, Solaris Urbino 12)

dni robocze od poniedziałku do piątku

7,00

120

sobota, niedziela i święta

8,00

140

       * ceny wynajmu są cenami netto tj. bez podatku VAT, który na dzień wprowadzenia cennika dla usług przewozu osób wynosi 8%.

 

UWAGI:

  1. Przy opłatach za usługi przewozowe stosuje się łącznie przelicznik za kilometry tj. kilometry przejechane przez autobus wg wskazania licznika od wyjazdu z bazy do powrotu na bazę oraz przelicznik godzinowy tj. czas dyspozycji autobusu liczony od godziny wyjazdu autobusu z bazy do godziny powrotu na bazę za każdą rozpoczętą godzinę.
  2. Przy opłatach za usługi przewozowe dla jednostek budżetowych, w tym także usług przewozu dzieci i młodzieży może być zastosowany tylko przelicznik za kilometry – decyzję o zastosowaniu tej ulgi, każdorazowo podejmuje Kierownik Działu Komunikacji Miejskiej.
  3. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym cenniku, jak również o ewentualnych rabatach każdorazowo decyzję podejmuje Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Kontakt

Formularz kontaktowy:

Adres korespondencyjny