Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami
Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Dział Gospodarki Ściekami

 

Siedziba działu (adres korespondencyjny)

 

ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

 

Godziny pracy biura

 

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

 

e-mail

 

oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

 

Telefon (centrala)
(całodobowe zgłaszanie awarii)

33 8515 444    lub   33 8515 535
Numery wewnętrzne:  
Fax 118
Fakturowanie i rozliczanie należności 101 lub 120
Wywóz nieczystości płynnych 105
Dział Techniczny 110
FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)