Strefa klienta

WSZYSTKIE INFORMACJE

Ważne informacje

W przypadku zgonu w domu: W pierwszej kolejności należy powiadomić swojego lekarza rodzinnego lub zadzwonić po pogotowie ratunkowe,  aby na miejsce zgonu przyjechał lekarz, który stwierdzi, że osoba nie żyje i wystawi kartę informacyjną ...

Podanie wskazania podlicznika

Podlicznik odlicza wodę zużytą bezpowrotnie, czyli taką, która nie trafia do kanalizacji. Wodomierz odliczający wodę bezpowrotnie zużytą należy zainstalować na własny koszt. Dlatego warto przed podjęciem decyzji oszacować, czy to się opłaci. Może ...

E-faktura / powiadomienia SMS

Usługa e-faktura i powiadomienia SMS to bezpłatna usługa skierowana do klientów naszego Zakładu.  Aby otrzymywać e-faktury oraz/lub powiadomienia SMS należy wypełnić poniższy formularz i podpisany dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie (d...

Uzgodnienia techniczne

Świadczymy usługi w zakresie uzgadniania dokumentacji technicznej pod względem przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, będącej w eksploatacji tutejszego Zakładu. Uzgodnienia projektów zagospodarowania terenu wykonywane s...

Podłączenie do kanalizacji

Krok 1 - Uzyskanie wstępnej informacji technicznej o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. O uzyskanie wstępnej informacji o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej możesz wystąpić, jeśli chcesz: dow...

Druki do pobrania

Wniosek o wydanie karty miejskiej Zlecenie zamieszczenia plakatów w autobusach komunikacji miejskiej Zlecenie zamieszczenia plakatów wyborczych w autobusach komunikacji miejskiej Odwołanie od mandatu

LINKI

POLECANE MIEJSCA