Kontakt

01styczeń 2024

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Siedziba Spółki ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn 
Godziny pracy Spółki
Godziny pracy kasy
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14:00
Przyjmowanie stronwtorek od 12:00 do 14:00 po uzgodnieniu terminu
e-mail zgk@zgk.cieszyn.pl  
Telefon (centrala)33 479 41 00

Dział Gospodarki Ściekami

Siedziba działuul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn 
Godziny pracy biura
Godziny pracy kasy
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30
e-mail oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl
Telefon (centrala)
(całodobowe zgłaszanie awarii)

33 8515 444 lub 33 8515 535
Numery wewnętrzne: 
Fakturowanie i rozliczanie należności101 lub 120
Wywóz nieczystości płynnych105
Dział Techniczny110

Referat Gospodarki Odpadami – PSZOK

Siedziba działuul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn 
Godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku od 6:00 do 16:00

w pierwszą sobotę miesiąca
od 7:00 do 13:00
e-mail odpady@zgk.cieszyn.pl
Telefon (centrala)
33 8515 444 lub 33 8515 535
wew. 122
Telefon 795 599 677

Dział Komunikacji Miejskiej

Siedziba działuul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn 
e-mail transport@zgk.cieszyn.pl
Telefon (centrala)33 479 41 28

Referat Stacja Obsługi

Siedziba działuul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn 
e-mail zgk@zgk.cieszyn.pl
Telefon (centrala)33 479 41 00

Dworzec Cieszyn

Siedziba działuul. Hajduka 10, 43-400 Cieszyn 
Godziny pracy dyspozytora oraz kasyod poniedziałku do czwartku od 9:00 do 17:00,

w piątki od 7:00 do 15:00.
e-mail dworzec@zgk.cieszyn.pl
Telefon kasa33 486 61 02
Telefon dyspozytor33 486 61 03

Dział Cmentarzy

Siedziba działuul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn 
Godziny pracyod poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

przyjmowanie klientów w godzinach od 9:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie

sobota od 9:00 do 11:00 (tylko w sprawach dotyczących pochówku lub pogrzebu po telefonicznym uzgodnieniu terminu)
e-mail cmentarze@zgk.cieszyn.pl
Telefon33 852 11 36

Zakład Pogrzebowy „Arkadia”

Nasz Zakład pełni całodobowy dyżur telefoniczny w zakresie przewozu osób zmarłych z miejsca zgonu.

Siedziba działuul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn 
Godziny pracyod poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

przyjmowanie klientów w godzinach od 9:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie

w soboty od 9:00 do 11:00                                               
(poza godzinami pracy biura całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem telefonu podanym poniżej)
e-mail arkadia@zgk.cieszyn.pl
Telefon całodobowy694 407 815

LINKI

POLECANE MIEJSCA