Inspektor Ochrony Danych Osobowych

01styczeń 2024

Na podstawie art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz 1781) Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że na Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczył Panią Joannę Flaszyńską.

Adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@zgk.cieszyn.pl.

LINKI

POLECANE MIEJSCA