Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami
Podanie wskazania podlicznika

Podlicznik odlicza wodę zużytą bezpowrotnie, czyli taką, która nie trafia do kanalizacji.

Wodomierz odliczający wodę bezpowrotnie zużytą należy zainstalować na własny koszt. Dlatego warto przed podjęciem decyzji oszacować, czy to się opłaci. Może się okazać, że wydatki na zakup i eksploatację wodomierza będą wyższe niż potencjalne oszczędności.

 

Poniższy plik do pobrania przedstawia instrukcję określającą zasady montażu wodomierza jako podlicznika bezpowrotnie zużytej wod, z którym należy zapoznać się przed jego montażem.

 

 

Odczyt wskazania podlicznika prosimy przesyłać za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 8515 444 lub 33 8515 535 wew. 101 lub 120.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Dane kontrahenta
Adres punktu z którego odprowadzane sa ścieki
Odczyt podlicznika
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)