ZGK CIESZYN

WSZYSTKIE INFORMACJE

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Kalendarium

Kalendarium związane z gospodarką komunalną na terenie Gminy Cieszyn.

Organy Spółki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Gmina Cieszyn.

System Zarządzania Środowiskowego

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. wdrożony został System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w oparciu o wymagania normy PN-EN-ISO14001:2015.

Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna Formularz reklamacyjny

Zamówienia publiczne

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgk.cieszyn

LINKI

POLECANE MIEJSCA