KANALIZACJA

WSZYSTKIE INFORMACJE

E-BOK

Zapraszamy do skorzystania z systemu eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta)

Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna

Informacje dotyczące pracy oczyszczalni ścieków, etapów oczyszczania ścieków, sieci kanalizacyjnej, itp.

Taryfa i cenniki

Informacja dla Klientów w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Cieszyn.
Cenniki za usługi wywozu nieczystości płynnych, a także innych usług oferowanych przez nasz Zakład.

Obsługa klienta

Załatw sprawę: podłączenia do sieci kanalizacyjnej krok po kroku, uzgodnij dokumentację techniczną pod względem przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, uruchom opcję e-faktury i powiadamiania SMS, podaj wskazania podlicznika.

Druki do pobrania

Wnioski i dokumenty do pobrania w formacie pdf oraz doc.

Dodatkowe usługi

Inspekcja telewizyjna kanałów, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej, rozpoznanie nieszczelności wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej przy pomocy urządzenia zadymiającego, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych.

LINKI

POLECANE MIEJSCA