PSZOK

WSZYSTKIE INFORMACJE

Punkt Zbierania Odpadów

Punkt Zbierania Odpadów znajduje się w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 (za oczyszczalnią ścieków). W Punkcie Zbierania Odpadów  można oddawać wybrane odpady z nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych, które nie zostały ujęte w...

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 (za oczyszczalnią ścieków).

Godziny otwarcia i kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. – Referat Gospodarki Odpadami.
Dni oraz godziny otwarcia punktu PSZOK

LINKI

POLECANE MIEJSCA