Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami

Podanie wskazania podlicznika

Podlicznik odlicza wodę zużytą bezpowrotnie, czyli taką, która nie trafia do kanalizacji.

Wodomierz odliczający wodę bezpowrotnie zużytą należy zainstalować na własny koszt. Dlatego warto przed podjęciem decyzji oszacować, czy to się opłaci. Może się okazać, że wydatki na zakup i eksploatację wodomierza będą wyższe niż potencjalne oszczędności.

 

Poniższy plik do pobrania przedstawia instrukcję określającą zasady montażu wodomierza jako podlicznika bezpowrotnie zużytej wod, z którym należy zapoznać się przed jego montażem.

Odczyt wskazania podlicznika prosimy przesyłać za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 8515 444 lub 33 8515 535 wew. 101 lub 120.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Dane kontrahenta
Adres punktu z którego odprowadzane sa ścieki
Odczyt podlicznika
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu podania wskazania podlicznika wody. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe