KANALIZACJA

Taryfa i cenniki

01styczeń 2024

Informacja dla Klientów w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Cieszyn.
Cenniki za usługi wywozu nieczystości płynnych, a także innych usług oferowanych przez nasz Zakład.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją numer C.RZT.70.9.2024 z dnia 28 maja 2024 r. zatwierdziło taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn na okres 3 lat.

W związku z ogłoszeniem w dniu 19 czerwca 2024 r. w/w decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od 27 czerwca 2024 r., na terenie gminy Cieszyn będzie obowiązywała następująca taryfa:

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp z o.o. będzie stosować taryfę niejednolitą o strukturze wieloczłonowej zawierającą ceny i stawki opłat, w tym stawkę opłaty abonamentowej. Spółka dokonała podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

•  Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn,

•  Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn z przemysłu cukierniczego (produkcja czekolady i wyrobów cukierniczych).

Wyszczególnienie grup taryfowych zawiera poniższa tabela:

Lp.Oznaczenie grupy taryfowejTaryfowa grupa odbiorców
012
 Grupa 1Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane w  oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego, cykl  rozliczeniowy jednomiesięczny, faktura papierowa
 Grupa 2Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane w  oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego, cykl rozliczeniowy jednomiesięczny, e-faktura
 Grupa 3Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane w  oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego, cykl rozliczeniowy dwumiesięczny, faktura papierowa
 Grupa 4Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane w  oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego, cykl rozliczeniowy dwumiesięczny, e-faktura
 Grupa 5Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane w  oparciu o wskazania wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej wody (art.27 ust.6 uzzwizoś*), cykl rozliczeniowy jednomiesięczny, faktura papierowa
 Grupa 6Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane w  oparciu o wskazania wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej wody (art.27 ust.6 uzzwizoś*), cykl rozliczeniowy jednomiesięczny, e-faktura
 Grupa 7Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane w  oparciu o wskazania wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej wody (art.27 ust.6 uzzwizoś*), cykl rozliczeniowy dwumiesięczny, faktura papierowa
 Grupa 8Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane w  oparciu o wskazania wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej wody (art.27 ust.6 uzzwizoś*), cykl rozliczeniowy dwumiesięczny, e-faktura
 Grupa 9Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na  podstawie przeciętnych norm zużycia wody, cykl rozliczeniowy jednomiesięczny, faktura papierowa
 Grupa 10Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na  podstawie przeciętnych norm zużycia wody, cykl rozliczeniowy jednomiesięczny,  e-faktura
 Grupa 11Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na  podstawie przeciętnych norm zużycia wody, cykl rozliczeniowy dwumiesięczny, faktura papierowa
 Grupa 12Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na  podstawie przeciętnych norm zużycia wody, cykl rozliczeniowy dwumiesięczny, e-faktura
 Grupa 13Podmioty będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzania ścieków z przemysłu cukierniczego, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej wody (art.27 ust.6 uzzwizoś*), cykl  rozliczeniowy jednomiesięczny, e-faktura

*  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.)

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 1 – 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 27.06.2024 r. do 26.06.2025 r.)

Lp.Oznaczenie grupy taryfowejCena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]
Cena nettoCena bruttoCena nettoCena brutto
012345
 Grupa 111,1011,9919,2320,77
 Grupa 211,1011,9914,1815,31
 Grupa 311,1011,9912,9113,94
 Grupa 411,1011,9910,3811,21
 Grupa 511,1011,9922,8124,63
 Grupa 611,1011,9918,7220,22
 Grupa 711,1011,9914,9716,17
 Grupa 811,1011,9912,4413,44
 Grupa 911,1011,9915,7617,02
 Grupa 1011,1011,9910,7111,57
 Grupa 1111,1011,9911,1712,06
 Grupa 1211,1011,998,649,33
 Grupa 1333,7036,4018,3119,77


Tabela 2.
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 13 – 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 27.06.2025 r. do 26.06.2026 r.)

Lp.Oznaczenie grupy taryfowejCena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]
Cena nettoCena bruttoCena nettoCena brutto
012345
 Grupa 111,4612,3820,0921,70
 Grupa 211,4612,3814,8316,02
 Grupa 311,4612,3813,3414,41
 Grupa 411,4612,3810,7211,58
 Grupa 511,4612,3824,4126,36
 Grupa 611,4612,3819,9321,52
 Grupa 711,4612,3815,6616,91
 Grupa 811,4612,3813,0314,07
 Grupa 911,4612,3816,4917,81
 Grupa 1011,4612,3811,2312,13
 Grupa 1111,4612,3811,5512,47
 Grupa 1211,4612,388,929,63
 Grupa 1334,7737,5519,4621,02

Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 25 – 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 27.06.2026 r. do 26.06.2027 r.)

Lp.Oznaczenie grupy taryfowejCena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]
Cena nettoCena bruttoCena nettoCena brutto
012345
 Grupa 111,7212,6620,7722,43
 Grupa 211,7212,6615,3516,58
 Grupa 311,7212,6613,6514,74
 Grupa 411,7212,6610,9411,82
 Grupa 511,7212,6625,8427,91
 Grupa 611,7212,6620,9922,67
 Grupa 711,7212,6616,2117,51
 Grupa 811,7212,6613,5014,58
 Grupa 911,7212,6617,0818,45
 Grupa 1011,7212,6611,6612,59
 Grupa 1111,7212,6611,8112,75
 Grupa 1211,7212,669,109,83
 Grupa 1335,5838,4320,4722,11

OD 1 LUTEGO 2024 R. OBOWIĄZUJE NOWY CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI WYWOZU OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH SAMOCHODEM ASENIZACYJNYM

Usługi dodatkowe:

LINKI

POLECANE MIEJSCA