KOMUNIKACJA MIEJSKA

Cennik plakatowania

01styczeń 2024

CENNIK

za umieszczanie plakatów w autobusach komunikacji miejskiej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

 1. Niniejszy cennik nie dotyczy plakatów o tematyce wyborczej, kampanii referendalnych oraz innych inicjatyw społecznych nawołujących do zbierania wniosków, podpisów  czy też udziału w wyborach różnego szczebla, dla których został określony odrębny cennik.
 2. Zleceniodawca może wskazać konkretne miejsce wywieszenia plakatu, o ile jest ono wolne, oraz o ile umieszczenie w tym miejscu plakatu nie utrudni wykonywania obowiązków obsłudze autobusu. Kierowca autobusu ma prawo przewiesić taki plakat w inne miejsce lub go czasowo zdjąć – jeżeli wynikłe warunki obsługi autobusu będą tego wymagały.
 3. W przypadku braku wolnego miejsca na umieszczenie plakatu we wskazanym autobusie zleceniobiorca ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia.
 4. W jednym autobusie można rozwiesić tylko dwa plakaty jedno lub dwustronne o tej samej (identycznej) treści.
 5. Poniższa tabela określa cenę za umieszczenie jedno lub dwustronnego plakatu w jednym autobusie na jeden dzień:
powierzchnia plakatucena netto* [ zł / szt. ]
do A42,00
pow. A4 do A32,50
pow. A3 do A24,00

* cena netto umieszczenia jednego plakatu w jednym autobusie komunikacji miejskiej bez podatku VAT, który na dzień wprowadzenia cennika dla tej usług wynosi 23%.

 1. Zasady obliczania kosztu ekspozycji plakatów (koszt całkowity brutto):

a) W przypadku umieszczania plakatów w kilku autobusach całkowity koszt usługi jest obliczany według następującego wzoru:

            Koszt całkowity = Cj x Ip x Ia x Id + podatek VAT

            gdzie:     Cj – cena jednostkowa netto z powyższej tabeli,

                          Ip – ilość plakatów jedno lub dwustronnych w jednym autobusie,

                          Ia – ilość oplakatowanych autobusów,

                          Id – liczba dni ekspozycji, czasokres wykonywania usługi.

b) W przypadku umieszczania plakatów we wszystkich autobusach, całkowity koszt obliczany jest według wzoru określonego w punkcie A, z tym, że ilość oplakatowanych autobusów [Ia] wynosi:

 • w dni robocze = 12,
 • w soboty, niedziele i święta = 7.
 1. W przypadku zlecenia na rozwieszenie plakatów na wybranej linii – Zleceniobiorca nie gwarantuje, że autobusy z tymi plakatami będą zawsze i tylko kursować na tych wybranych liniach. W przypadku zlecenia na wybrane linie plakaty te zostaną rozwieszone w jednej z dwóch grup autobusów:
 • krótkich (o dł. do 10 m), które kursują najczęściej na liniach nr 5, 10, 21, 40, 50.
 • długich (o dł. powyżej 10 m), które kursują najczęściej na liniach nr 22, 30, 32.
 1. Pisemne zlecenie zamieszczenia plakatów powinno zawierać:
 • wielkość poszczególnych plakatów, zgodnie z zakresami powierzchni określonymi w poniższej tabeli,
 • ilość plakatów w jednym autobusie,
 • ilość autobusów, w których mają być rozwieszone plakaty,
 • okres na jaki mają być rozwieszone plakaty,
 • dane płatnika (lub zleceniodawcy), na którego ma być wystawiona faktura, w tym NIP jeżeli dotyczy przedsiębiorstw,
 • proponowana forma płatności (gotówka/przelew),
 • dane i podpis zleceniodawcy.
 1. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym cenniku jak również o ewentualnych rabatach każdorazowo decyzję podejmuje Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
 2. Niniejszy cennik dotyczy plakatów dla których zlecenie ekspozycji wpłynęło po 1 września 2022 r.

LINKI

POLECANE MIEJSCA