Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami

E-faktura

E-faktura jest bezpłatną usługą skierowaną do klientów naszego Zakładu.

Polega na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury za odprowadzanie ścieków - fakturą elektroniczną.  Zawiera ona takie same dane jak faktura papierowa. Posiada również tą samą wartość prawną. 

 

Aby otrzymywać e-faktury należy  wypełnić formularz (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej) i podpisany dostarczyć do nas  osobiście lub korespondencyjnie (drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną).

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 8515 444 lub 33 8515 535 wew. 101 lub 120.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe