Strefa klienta - KANALIZACJA

Uzgodnienia techniczne

01styczeń 2024

Świadczymy usługi w zakresie uzgadniania dokumentacji technicznej pod względem przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, będącej w eksploatacji tutejszego Zakładu.

Uzgodnienia projektów zagospodarowania terenu wykonywane są na pisemny wniosek Inwestora.

Do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze planu sytuacyjnego (dokumentacji technicznej) z naniesioną lokalizacją obiektu będącego przedmiotem uzgodnienia.

Wydanie uzgodnienia branżowego jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 8515 444 lub 33 8515 535 wew. 110.

LINKI

POLECANE MIEJSCA