ZGK CIESZYN

Kalendarium

01styczeń 2024

Kalendarium związane z gospodarką komunalną na terenie Gminy Cieszyn.

Kalendarium związane z gospodarką komunalną na terenie Gminy Cieszyn:

 • początki sięgają lat powojennych,
 • początkowo działalność tą prowadził Wydział Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie, zaś od dnia 1 stycznia 1951 r. decyzją ówczesnej Rady Narodowej utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Cieszynie (w skład Przedsiębiorstwa wchodziły działy, zakłady zajmujące się m.in. zielenią miejską, wodociągami, gazem, ściekami, odpadami komunalnymi, cmentarzami i pogrzebami, komunikacją miejską, administracją budynków mieszkalnych… itp.; ciekawostkę jest, że przez to Przedsiębiorstwo został rozbudowany budynek hotelu „Pod Jeleniem” i administrowany przez 9 lat),
 • w roku 1992 Rada Miejska Cieszyna postanowiła wydzielić z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cieszynie (MPGKiM) część dotyczącą administracji mieszkaniowej i od 1 stycznia 1993 r. powstały w Cieszynie dwa zakłady budżetowe: Zakład Budynków Miejskich oraz Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK), tym samym uległo likwidacji MPGKiM,
 • komunikacja miejska powstała w 1982 roku, a od lipca 2002 r. jest w strukturze ZGK,
 • Oczyszczalnia ścieków została oddana do użytku w 1994 r. i w tym samym roku została przejęta przez miasto kanalizacja sanitarna i deszczowa,
 • cmentarze komunalne były administrowane przez Miasto także „od zawsze” i ta działalność została przypisana MPGK w 1951 roku wraz z prowadzeniem usług pogrzebowych, a Zakład Pogrzebowy został utworzony w roku 1955 na bazie przejętego zakładu pogrzebowego od osoby prywatnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie na przestrzeni kilkudziesięciu lat zajmował się także zielenią miejską, targowiskami, służbą drogową, oświetleniem ulic i placów, parkingami, kąpieliskiem miejskim. Zakład rozpoczął działalność mając za siedzibę budynek przy ul. Liburnia 2a. Obecnie Zarząd Spółki i administracja znajdują się w budynku przy bazie autobusowej – ul. Słowicza 59.

W obrębie lat działalności ZGK zostały powołane do funkcjonowania:

od 01.01.1951 r. – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, które w styczniu 1976 roku zmieniło nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cieszynie,

od 01.12.1982 r. – Zakład Komunikacji Miejskiej,

od 01.01.1993 r. – Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie,

od 01.01.1994 r. – Oczyszczalnia Ścieków,

od 01.01.2010 r. – Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Dyrektorzy MPGKiM = ZGK:

  1) od 1 stycznia 1951 r. do 30 kwietnia 1954 r. – inż. Jerzy Branny,

  2) od 1 maja 1954 r. do 31 grudnia 1958 r. – Władysław Marszałek,

  3) od 1 stycznia 1959 r. do 31 sierpnia 1961 r. – mgr inż. Jerzy Riess,

  4) 1 września 1961 r. do 31 grudnia 1961 r. – mgr Tadeusz Wawrzeczko,

  5) od 1 stycznia 1962 r. do 31 grudnia 1967 r. – Ludwik Feruga,

  6) od 1 stycznia 1968 r. do 31 sierpnia 1972 r. – Henryk Husarek,

  7) od 1 września 1972 r. do 30 czerwca 1993 r. – mgr Karol Fober,

  8) od 1 stycznia 1993 r. do 31 grudnia 2009 r. – mgr inż. Józef Szyguda.

  Od 1 stycznia 2010 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego wykonującą zadania publiczne będące obowiązkami gminy, czyli świadczącą usługi komunalne na rzecz mieszkańców Gminy Cieszyn. Usługami wykonywanymi obecnie przez Spółkę są m.in. prowadzenie komunikacji miejskiej, odbiór ścieków wraz z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, a także administrowanie cmentarzami komunalnymi wraz ze świadczeniem usług pogrzebowych. Aktualnie Spółka zatrudnia średnio 120 osób.

  Od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2019 r. organem zarządzającym Spółką był Zarząd Spółki w składzie:

  • Prezes Zarządu – mgr inż. Józef Szyguda,
  • Wiceprezes Zarządu – mgr Roman W. Barcz.

  Obecnie skład Zarządu jest następujący:

  • Prezes Zarządu – mgr Robert Mędrala,
  • Wiceprezes Zarządu – mgr inż. Roman Bańczyk.

  LINKI

  POLECANE MIEJSCA