ZGK CIESZYN

Organy Spółki

01styczeń 2024

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Gmina Cieszyn.

Zgromadzenie Wspólników

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Gmina Cieszyn, którą reprezentuje jako Zgromadzenie Wspólników Burmistrz Miasta Cieszyna.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Bolesław Knapik
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Sadza
Sekretarz Rady Nadzorczej – Grażyna Kuczera

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Robert Mędrala
Wiceprezes Zarządu – Roman Bańczyk

LINKI

POLECANE MIEJSCA