Logo ZGK
 
Gospodarka odpadami
Referat Gospodarki Odpadami

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 (za oczyszczalnią ścieków).

W PSZOK przyjmowane są odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powstające na terenie Gminy Cieszyn.

Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów jest złożenie w Urzędzie Miejskim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczenie stosownej opłaty.

 

Ulotka informacyjne

 

Zasady przyjmowania odpadów w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami określają  Akty prawa miejscowego (dostępne na stronie Internetowej Urządu Miejskiego w Cieszynie - link)

 

W PSZOK można również pobrać kody kreskowe oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów.

 

Pliki do pobrania:

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe