PSZOK

Punkt Zbierania Odpadów

01styczeń 2024

Punkt Zbierania Odpadów znajduje się w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 (za oczyszczalnią ścieków).

Punkcie Zbierania Odpadów  można oddawać wybrane odpady z nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych, które nie zostały ujęte w systemie bezpłatnego przyjmowania odpadów w ramach PSZOK.

Działalność Punktu Zbierania Odpadów prowadzona jest na podstawie Decyzji Starosty Cieszyńskiego pozwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.

W ramach Punktu Zbierania Odpadów Spółka świadczy również następujące usługi:

  • wynajem toalet przenośnych (Spółka posiada 21 toalet przenośnych),
  • wykonujemy usługi porządkowe na nieruchomościach obcych (np. gminnych),
  • usługi transportowe (rzeczy).

Ponadto nasz Zakład zajmuje się prowadzeniem szaletów miejskich przy ulicach: Dojazdowej i Ratuszowej w Cieszynie.

Ceny usług świadczonych przez Referat Gospodarki Odpadami regulują następujące uchwały Zarządu Spółki.

Cenniki – przyjmowanych odpadów*

*Powyższy cennik dotyczy przyjęcia odpadów z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych (firmy), które nie zostały ujęte w systemie bezpłatnego przyjmowania odpadów w ramach PSZOK oraz nieruchomości, które wykorzystały limit przyjmowanych odpadów , przysługujący w danym miesiącu w ramach prowadzonego przez Zakład PSZOK.

Cenniki – usług transportowych:

Cenniki – za usługi załadunku odpadów:

Cenniki – wydzierżawienia kabin toaletowych:

LINKI

POLECANE MIEJSCA