PSZOK

PSZOK

01styczeń 2024

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 (za oczyszczalnią ścieków).

W PSZOK przyjmowane są odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powstające na terenie Gminy Cieszyn.

Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów jest złożenie w Urzędzie Miejskim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczenie stosownej opłaty.

Zasady przyjmowania odpadów w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami określają  Akty prawa miejscowego (dostępne na stronie Internetowej Urządu Miejskiego w Cieszynie)

W PSZOK można również pobrać kody kreskowe oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Aplikacja EcoHarmonogram to darmowa aplikacja, która umożliwia mieszkańcom Cieszyna łatwy dostęp do harmonogramu wywozu odpadów komunalnych oraz dostarcza informacji między innymi o terminach płatności i sposobie segregacji odpadów.

Od stycznia 2024 roku aplikacja EcoHarmonogram została wzbogacona o dodatek GOZ (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym), który umożliwia współpracę lokalnej społeczności na rzecz rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Moduł pozwala na bezpłatne publikowanie ogłoszeń o przedmiotach, które mieszkańcy chcieliby oddać lub wymienić. Ponadto zawiera przydatne wskazówki dotyczące proekologicznych nawyków we wszystkich sferach życia oraz informacje o filozofii ,,Zero Waste”.

Aplikacja EcoHarmonogram jest dostępna:

  • do ściągnięcia na urządzenia mobilne w sklepach: Google Play (dla systemu Android), AppStore (dla systemu IOS),
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Link do harmonogramu odbioru odpadów

eco harmonogram

Pliki do pobrania:

LINKI

POLECANE MIEJSCA