Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami

Uzgodnienia techniczne

 

Świadczymy usługi w zakresie uzgadniania dokumentacji technicznej pod względem przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, będącej w eksploatacji tutejszego Zakładu.

 

Uzgodnienia projektów zagospodarowania terenu wykonywane są na pisemny wniosek Inwestora.

Do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze planu sytuacyjnego (dokumentacji technicznej) z naniesioną lokalizacją obiektu będącego przedmiotem uzgodnienia.

 

Wydanie uzgodnienia branżowego jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 8515 444 lub 33 8515 535 wew. 110.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe